BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/archiwum/270,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-w-sprawie-orzekania-przez-komisje-.html
2021-04-15, 15:29

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.10.2014
Data modyfikacji : 09.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony