BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/archiwum/256,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-spraw.html
2021-04-15, 15:49

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczenia kosztów przeprowadzenia szkolenia przez ABW lub SKW

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.06.2014
Data modyfikacji : 03.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony