BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/archiwum/186,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-spraw.html
2021-05-12, 09:18

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia.

Metadane

Data publikacji : 29.02.2012
Data modyfikacji : 21.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony