Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
31. Dostawa mebli i wyposażenia biurowego (nr sprawy 20/ZP/2018) 26.10.2018 Więcej
32. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (sprawa 15/ZP/2018) 19.09.2018 Więcej
33. Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z przeszkoleniem personelu medycznego (sprawa 18/ZP/2018) 14.09.2018 Więcej
34. Dostawa kartonu i papieru (sprawa 14/ZP/2018) 30.08.2018 Więcej
35. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych, papieru i kopert (sprawa 12/ZP/2018) 05.07.2018 Więcej

Wybierz Strony