Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
21. Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z przeszkoleniem personelu medycznego (sprawa 18/ZP/2018) 14.09.2018 Więcej
22. Dostawa kartonu i papieru (sprawa 14/ZP/2018) 30.08.2018 Więcej
23. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych, papieru i kopert (sprawa 12/ZP/2018) 05.07.2018 Więcej

Wybierz Strony