Aktualne zamówienia powyżej 30 tys. Euro

Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
11. Zapewnienie usługi szkoleniowej na terenie miasta Warszawy w zakresie prewencji terrorystycznej i bezpieczeństwa podczas maksymalnie 56 szkoleń stacjonarnych w terminie do dnia 31.12.2020 r. - nr sprawy: 8/ZP/2020 10.04.2020 Więcej
12. Zakup i dostawa mebli, krzeseł, foteli, gablot oraz szafek kuchennych - nr sprawy 6/ZP/2020 09.04.2020 Więcej
13. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, telefaksów i skanerów - nr sprawy 7/ZP/2020 01.04.2020 Więcej
14. Dostawa specjalistycznych urządzeń oraz odczynników i materiałów niezbędnych do kompleksowego wyposażenia ciągu badawczego do pracy z mtDNA i materiałem kostnym w ramach projektu o nr PL/2017/PR/0006 pt.: „Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nr sprawy 4/ZP/2020 05.03.2020 Więcej
15. Sukcesywna dostawa środków i artykułów czystościowych na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na okres 24 miesięcy - nr sprawy 3/ZP/2020 27.02.2020 Więcej
16. Świadczenie usług w zakresie cateringu, zakwaterowania oraz wynajmu sali konferencyjnej na dwudniowe warsztaty szkoleniowe w ramach Projektu nr PL /2018/PR/0061 – „Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych: tendencje, wskaźniki, zależności” - 5/ZP/2020 26.02.2020 Więcej
17. Wynajem sali konferencyjnej, zakup usług hotelarskich oraz świadczenie usługi cateringu na potrzeby organizacji dwudniowej konferencji na terenie Warszawy, nr sprawy 2/ZP/2020 20.02.2020 Więcej
18. Zakup platformy informatycznej do prowadzenia szkoleń typu e-learning na potrzeby CPT Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr sprawy 1/ZP/2020 21.01.2020 Więcej

Wybierz Strony

do góry