Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Świadczenie usług w zakresie cateringu, zakwaterowania oraz wynajmu sali konferencyjnej na dwudniowe warsztaty szkoleniowe w ramach Projektu nr PL /2018/PR/0061 – „Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych: tendencje, wskaźniki, zależności” - 13/ZP/2020 23.06.2020 Więcej
2. Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW w Emowie - sprawa nr 11/ZP/2020 21.05.2020 Więcej
3. Zakup i sukcesywna dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych, papieru biurowego, papieru ozdobnego, papieru do plotera, kopert, papieru i kartonu offsetowego, papieru samokopiującego oraz papieru do druku cyfrowego - sprawa 10/ZP/2020 22.04.2020 Więcej
4. Zapewnienie usługi szkoleniowej na terenie miasta Warszawy w zakresie prewencji terrorystycznej i bezpieczeństwa podczas maksymalnie 56 szkoleń stacjonarnych w terminie do dnia 31.12.2020 r. - nr sprawy: 8/ZP/2020 10.04.2020 Więcej
5. Zakup i dostawa mebli, krzeseł, foteli, gablot oraz szafek kuchennych - nr sprawy 6/ZP/2020 09.04.2020 Więcej
6. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, telefaksów i skanerów - nr sprawy 7/ZP/2020 01.04.2020 Więcej
7. Dostawa specjalistycznych urządzeń oraz odczynników i materiałów niezbędnych do kompleksowego wyposażenia ciągu badawczego do pracy z mtDNA i materiałem kostnym w ramach projektu o nr PL/2017/PR/0006 pt.: „Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nr sprawy 4/ZP/2020 05.03.2020 Więcej
8. Sukcesywna dostawa środków i artykułów czystościowych na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na okres 24 miesięcy - nr sprawy 3/ZP/2020 27.02.2020 Więcej
9. Świadczenie usług w zakresie cateringu, zakwaterowania oraz wynajmu sali konferencyjnej na dwudniowe warsztaty szkoleniowe w ramach Projektu nr PL /2018/PR/0061 – „Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych: tendencje, wskaźniki, zależności” - 5/ZP/2020 26.02.2020 Więcej
10. Wynajem sali konferencyjnej, zakup usług hotelarskich oraz świadczenie usługi cateringu na potrzeby organizacji dwudniowej konferencji na terenie Warszawy, nr sprawy 2/ZP/2020 20.02.2020 Więcej

Wybierz Strony