Aktualne zamówienia powyżej 30 tys. Euro

Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Zakup i sukcesywna dostawa prasy krajowej i zagranicznej na potrzeby ABW w 2021 roku - 23/ZP/2020 26.11.2020 Więcej
2. Dostawa kartridży do paralizatorów, amunicji i granatów na potrzeby ABW - 22/ZP/2020 25.11.2020 Więcej
3. Usługa wykonania kursu e-learningowego w zakresie prewencji terrorystycznej - nr sprawy 21/ZP/2020 19.11.2020 Więcej
4. Zakup i sukcesywna dostawa prasy krajowej i zagranicznej na potrzeby ABW w 2021 roku - 20/ZP/2020 06.11.2020 Więcej
5. Usługa wykonania kursu e-lerningowego w zakresie prewencji terrorystycznej - nr sprawy 19/ZP/2020 14.10.2020 Więcej
6. Dostawa energii elektrycznej dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na okres 24 miesięcy, od 01.01.2021 r. do 21.12.2022 r. - nr postępowania 18/ZP/2020 01.10.2020 Więcej
7. Przygotowanie materiałów filmowych w zakresie prewencji terrorystycznej - nr sprawy 17/ZP/2020 21.09.2020 Więcej
8. Sukcesywna dostawa akcesoriów, materiałów informatyki i łączności, nośników danych oraz środków czyszczących informatyki - nr sprawy 14/ZP/2020 28.08.2020 Więcej
9. Dostawę fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego wraz z jego instalacją, przeszkoleniem personelu medycznego w zakresie jego obsługi oraz pełną usługą gwarancyjną i serwisową - 16/ZP/2020 12.08.2020 Więcej
10. Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków wyposażenia sportowego oraz środków higieny osobistej - 15/ZP/2020 07.08.2020 Więcej

Wybierz Strony

do góry