Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Rozpoznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia - platforma informatyczna do prowadzenia szkoleń typu e-learning 07.06.2019 Więcej
2. Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych - sprawa 3/ZP/2019 10.05.2019 Więcej
3. Zakup i sukcesyna dostawa umundurowania - sprawa 1/ZP/2019 23.01.2019 Więcej
4. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, telefaksów i skanerów (sprawa 22/ZP/2018) 06.12.2018 Więcej
5. Dostawa akcesoriów komputerowych, materiałów informatyki i łączności oraz nośników danych i środków czyszczących (sprawa 19/ZP/2018) 16.11.2018 Więcej
6. Dostawa prasy zagranicznej na rok 2019 (sprawa 24/ZP/2018) 07.11.2018 Więcej
7. Dostawa mebli i wyposażenia biurowego (nr sprawy 20/ZP/2018) 26.10.2018 Więcej
8. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (sprawa 15/ZP/2018) 19.09.2018 Więcej
9. Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z przeszkoleniem personelu medycznego (sprawa 18/ZP/2018) 14.09.2018 Więcej
10. Dostawa kartonu i papieru (sprawa 14/ZP/2018) 30.08.2018 Więcej

Wybierz Strony