Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Sukcesywna dostawa akcesoriów, materiałów informatyki i łączności, nośników danych oraz środków czyszczących informatyki - nr sprawy 14/ZP/2020 28.08.2020 Więcej
2. Dostawę fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego wraz z jego instalacją, przeszkoleniem personelu medycznego w zakresie jego obsługi oraz pełną usługą gwarancyjną i serwisową - 16/ZP/2020 12.08.2020 Więcej
3. Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków wyposażenia sportowego oraz środków higieny osobistej - 15/ZP/2020 07.08.2020 Więcej
4. Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, ustnego (symultanicznego) oraz wynajmu sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego dla CPT ABW - nr sprawy 12/ZP/2020 30.07.2020 Więcej
5. Świadczenie usług w zakresie cateringu, zakwaterowania oraz wynajmu sali konferencyjnej na dwudniowe warsztaty szkoleniowe w ramach Projektu nr PL /2018/PR/0061 – „Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych: tendencje, wskaźniki, zależności” - 13/ZP/2020 23.06.2020 Więcej
6. Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW w Emowie - sprawa nr 11/ZP/2020 21.05.2020 Więcej
7. Zakup i sukcesywna dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych, papieru biurowego, papieru ozdobnego, papieru do plotera, kopert, papieru i kartonu offsetowego, papieru samokopiującego oraz papieru do druku cyfrowego - sprawa 10/ZP/2020 22.04.2020 Więcej
8. Zapewnienie usługi szkoleniowej na terenie miasta Warszawy w zakresie prewencji terrorystycznej i bezpieczeństwa podczas maksymalnie 56 szkoleń stacjonarnych w terminie do dnia 31.12.2020 r. - nr sprawy: 8/ZP/2020 10.04.2020 Więcej
9. Zakup i dostawa mebli, krzeseł, foteli, gablot oraz szafek kuchennych - nr sprawy 6/ZP/2020 09.04.2020 Więcej
10. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, telefaksów i skanerów - nr sprawy 7/ZP/2020 01.04.2020 Więcej

Wybierz Strony