Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, telefaksów i skanerów - nr sprawy 7/ZP/2020 01.04.2020 Więcej
2. Dostawa specjalistycznych urządzeń oraz odczynników i materiałów niezbędnych do kompleksowego wyposażenia ciągu badawczego do pracy z mtDNA i materiałem kostnym w ramach projektu o nr PL/2017/PR/0006 pt.: „Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nr sprawy 4/ZP/2020 05.03.2020 Więcej
3. Sukcesywna dostawa środków i artykułów czystościowych na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na okres 24 miesięcy - nr sprawy 3/ZP/2020 27.02.2020 Więcej
4. Świadczenie usług w zakresie cateringu, zakwaterowania oraz wynajmu sali konferencyjnej na dwudniowe warsztaty szkoleniowe w ramach Projektu nr PL /2018/PR/0061 – „Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych: tendencje, wskaźniki, zależności” - 5/ZP/2020 26.02.2020 Więcej
5. Wynajem sali konferencyjnej, zakup usług hotelarskich oraz świadczenie usługi cateringu na potrzeby organizacji dwudniowej konferencji na terenie Warszawy, nr sprawy 2/ZP/2020 20.02.2020 Więcej
6. Zakup platformy informatycznej do prowadzenia szkoleń typu e-learning na potrzeby CPT Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr sprawy 1/ZP/2020 21.01.2020 Więcej
7. Zakup dla CPT ABW usługi hotelarskiej, świadczenie usługi cateringowej oraz wynajem sal konferencyjnych na potrzeby organizacji 69 szkoleń na terenie Warszawy - nr sprawy 14/ZP/2019 05.12.2019 Więcej
8. Sukcesywna dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki i łączności - nr sprawy 13/ZP/2019 27.11.2019 Więcej
9. Sukcesywna dostawa prasy krajowej i zagranicznej na rok 2020 – nr sprawy 12/ZP/2019 08.11.2019
Więcej
10. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrnego na okres 24 miesięcy (01.04.2020-31.03.2022) - sprawa 8/ZP/2019 25.10.2019 Więcej

Wybierz Strony