Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Zakup dla CPT ABW usługi hotelarskiej, świadczenie usługi cateringowej oraz wynajem sal konferencyjnych na potrzeby organizacji 69 szkoleń na terenie Warszawy - nr sprawy 14/ZP/2019 05.12.2019 Więcej
2. Sukcesywna dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki i łączności - nr sprawy 13/ZP/2019 27.11.2019 Więcej
3. Sukcesywna dostawa prasy krajowej i zagranicznej na rok 2020 – nr sprawy 12/ZP/2019 08.11.2019
Więcej
4. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrnego na okres 24 miesięcy (01.04.2020-31.03.2022) - sprawa 8/ZP/2019 25.10.2019 Więcej
5. Dostawa specjalistycznych urządzeń wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz odczynników i materiałów niezbędnych do kompleksowego wyposażenia ciągu badawczego do pracy z mtDNA i materiałem kostnym - sprawa 10/ZP/2019 18.10.2019 Więcej
6. Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz wyposażenia sportowego - sprawa 11P/ZP/2019 17.10.2019 Więcej
7. Stworzenie materiału wideo wraz z teaserem, wykonanie 4 animacji, utworzenie Landing Page oraz założenie kanału na Youtube wraz z obsługą w ramach "Kampanii społecznej 4U" - sprawa 9/ZP/2019 20.09.2019 Więcej
8. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, telefaksów i skanerów - sprawa 7/ZP/2019 16.09.2019 Więcej
9. Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz odzieży sportowej - sprawa 6/ZP/2019 05.08.2019 Więcej
10. Zakup usługi dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych poajzdów ABW - sprawa 5/ZP/2019 24.07.2019 Więcej

Wybierz Strony