Wymagania formalne

 

(Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz. U. z 2020 r. poz. 27)
Art. 44. Służbę w ABW albo AW może pełnić osoba:
  1. posiadająca obywatelstwo polskie,
  2. korzystająca z pełni praw publicznych,
  3. wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną,
  4. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  5. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF

28.12.2006
Data publikacji 28.12.2006
Data modyfikacji 10.01.2020
Administrator BIP Rejestr zmian
Opublikowane przez Konrad Jankowski