MONITOROWANIE PRZYWOZU lub TRANSFERU WEWNĄTRZUNIJNEGO

 

MONITOROWANIE PRZYWOZU LUB TRANSFERU WEWNĄTRZUNIJNEGO PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA WYKORZYSTYWANYCH W TELEKOMUNIKACJI LUB DO OCHRONY INFORMACJI

Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji produktów podwójnego zastosowania podlega monitorowaniu przez organ monitorujący (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa - tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 953 ze zm. - dalej „ustawa o obrocie").

Podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania, określonych w art. 21a ustawy o obrocie, po pisemnym zgłoszeniu organowi monitorującemu - Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego tych produktów na terytorium RP.

 
 
Formularz zgłoszenia (ściągnij)formularz pomocniczy docx (ściągnij) należy przesłać na adres korespondencyjny ABW, adres e-mail: zgloszenia.importu@abw.gov.pl lub faxem pod nr 22 58 58 335.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

03.11.2014
Data publikacji 03.11.2014
Data modyfikacji 07.11.2019
Administrator BIP Rejestr zmian
Autor : Administrator BIP
Opublikowane przez Administrator BIP