Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

 

Zasadniczym aktem prawnym regulującym zakres działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prawa i obowiązki jej funkcjonariuszy jest ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - Dz. U. z 2020 r. poz. 27

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 796

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 oraz nowelizacje: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, Dz. U. z 2019 r. poz. 2248, Dz. U. z 2020 r. poz. 695, Dz. U. z 2020 r. poz. 875

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz.U. 2019 poz. 742

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej -  Dz.U. 2019 poz. 2418

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi - Dz.U. 2020 poz. 158

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - Dz. U. z 2020 r. poz. 723

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. akt K 10/11 - Dz. U. z 2012 r. poz. 627

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11 - Dz. U. z 2014 r. poz. 1055

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF

05.01.2007
Data publikacji 05.01.2007
Data modyfikacji 21.07.2020
Administrator BIP Rejestr zmian
Opublikowane przez Administrator BIP