Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

 

Zasadniczym aktem prawnym regulującym zakres działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prawa i obowiązki jej funkcjonariuszy jest ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
 

Dz. U. z 2020 r. poz. 27 - Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Dz. U. z 2016 r. poz. 904 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Dz. U. z 2014 r. poz. 1055 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11 (Wyrok TK K23/11 z uzasadnieniem)

Dz. U. z 2012 r. poz. 627 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. akt K 10/11

Dz. U. z 2018 r. poz. 412 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1371 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

Dz. U. z 2013 r. poz. 628 - Ustawa z dnia 24.05 2013 r. o środkach przymusu bezposredniego i broni palnej 

Dz. U. z 2020 r. poz. 723 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

A
A+
A++
Drukuj
PDF

05.01.2007
Data publikacji 05.01.2007
Data modyfikacji 18.06.2020
Administrator BIP Rejestr zmian
Opublikowane przez Administrator BIP