BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/projekty-aktow-prawnyc/436,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-spr.html
2021-09-24, 04:14

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Metadane

Data publikacji : 04.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony