Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Dostawa prasy krajowej i zagranicznej na rok 2019 (sprawa 17/ZP/2018) 08.10.2018 Więcej
2. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (sprawa 15/ZP/2018) 19.09.2018 Więcej
3. Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z przeszkoleniem personelu medycznego (sprawa 18/ZP/2018) 14.09.2018 Więcej
4. Dostawa kartonu i papieru (sprawa 14/ZP/2018) 30.08.2018 Więcej
5. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych, papieru i kopert (sprawa 12/ZP/2018) 05.07.2018 Więcej