Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych, papieru i kopert (sprawa 12/ZP/2018) 05.07.2018 Więcej
2. Przetarg, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy świeżych warzyw i owoców na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie (sprawa 10/ZP/2018) 27.06.2018 Więcej
3. Przetarg, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy pieczywa na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie (sprawa 9/ZP/2018) 27.06.2018 Więcej
4. Przetarg, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy ryb na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie (sprawa 8/ZP/2018) 27.06.2018 Więcej
5. Przetarg, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy produktów mrożonych na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie (sprawa 7/ZP/2018) 27.06.2018 Więcej
6. Przetarg, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy produktów sypkich, jaj i pozostałych produktów na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie (sprawa 6/ZP/2018) 27.06.2018 Więcej
7. Przetarg, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy nabiału na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie (sprawa 5/ZP/2018) 27.06.2018 Więcej
8. Przetarg, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy produktów mięsno-wędliniarskich na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie (sprawa 4/ZP/2018) 27.06.2018 Więcej
9. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa amunicji na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (sprawa 1/ZP/2018). 28.02.2018 Więcej