Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Postępowanie, którego przedmiotem jest usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń językowych dla funkcjonariuszy i pracowników ABW (nr sprawy 11/ZP/2018). 11.05.2018 Więcej
2. Przetarg na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do obiektów ABW (sprawa nr 3/ZP/2018). 20.03.2018 Więcej
3. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa amunicji na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (sprawa 1/ZP/2018). 28.02.2018 Więcej
4. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem kompletnego systemu 18 stanowisk do wykonywania zdjęć sygnalitycznych wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem personelu, realizowanego w ramach projektu o nr PL/2017/PR/0002 pt.: „Budowa stanowisk do rejestracji wizerunku osób” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (sprawa nr26/ZP/2017). 27.12.2017 Więcej
5. Przetarg, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów (sprawa 23/ZP/2017). 27.12.2017 Więcej