Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa pojazdu pomocy drogowej na potrzeby ABW (sprawa 1/ZP/2017) 12.04.2017 więcej
2. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa amunicji i granatów na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (sprawa 20/II/2016). 23.01.2017 więcej
3. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego 09.08.2016 więcej
4. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego 07.06.2016 więcej
5. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego 22.12.2014 więcej