Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa pojazdu ciężarowego (sprawa nr 14/ZP/2017). 06.09.2017 więcej
2. Przetarg, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla ABW (sprawa 13/ZP/2017). 04.08.2017 więcej
3. Przetarg, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych, papieru kserograficznego, papieru ozdobnego i papieru do plotera (sprawa 11/ZP/2017). 13.07.2017 więcej
4. Przetarg, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki i łączności (sprawa 12/ZP/2017). 22.06.2017 więcej
5. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego 09.08.2016 więcej
6. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego 07.06.2016 więcej
7. Zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku 05.10.2015 więcej
8. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego 22.12.2014 więcej