Lp. Przedmiot i znak sprawy Data ogłoszenia Załączniki Akcja
1. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych komputerów osobistych oraz kart inteligentnych. 28.12.2017 więcej
2. Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem kompletnego systemu 18 stanowisk do wykonywania zdjęć sygnalitycznych wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem personelu, realizowanego w ramach projektu o nr PL/2017/PR/0002 pt.: „Budowa stanowisk do rejestracji wizerunku osób” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (sprawa nr26/ZP/2017). 27.12.2017 więcej
3. Przetarg, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów (sprawa 23/ZP/2017). 27.12.2017 więcej
4. Przetarg, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do ABW (nr sprawy 22/ZP/2017). 13.12.2017 więcej