MONITOROWANIE PRZYWOZU lub TRANSFERU WEWNĄTRZUNIJNEGO

 

MONITOROWANIE PRZYWOZU LUB TRANSFERU WEWNĄTRZUNIJNEGO PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA WYKORZYSTYWANYCH W TELEKOMUNIKACJI LUB DO OCHRONY INFORMACJI

Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji produktów podwójnego zastosowania podlega monitorowaniu przez organ monitorujący (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa - tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1050 - dalej „ustawa o obrocie").

Podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania, określonych w art. 21a ustawy o obrocie, po pisemnym zgłoszeniu organowi monitorującemu - Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego tych produktów na terytorium RP.

 
 
Formularz zgłoszenia (ściągnij) należy przesłać na adres ABW lub faxem pod nr 22 58 58 314.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

03.11.2014
Data publikacji 03.11.2014
Data modyfikacji 13.07.2017
Administrator BIP Rejestr zmian
Autor : Administrator BIP
Opublikowane przez Administrator BIP